Een plek maken waar je afscheid kan nemen

Een kerkhof in eclectische stijl krijgt een groetplaats. Wij maken een serene plek, met een lichte constructie. Het zonlicht wordt gefilterd door de bakstenen muur, die met openingen gemetseld is. Dat geeft de groetplaats een geborgen gevoel en het gefilterde licht laat ruimte voor bezinning en rust.